Zahradní domek nebo celnice?

Článek pojednává o historii zahradního domu tzv. celnice v zahradě vily Löw-Beer v Brně. Přestože byl tento zahradní domek postaven jako novostavba teprve v roce 1903, v odborné literatuře se postupně prosadilo jeho ztotožnění s celnicí/mýtnicí, která měla již od počátku třicátých let 19. století sloužit pro výběr potravní daně při příjezdu do Brna. Rozborem dochovaných archivních pramenů, plánů umístění mýtnic v Brně i dobových mapových podkladů bylo zjištěno, že v prostoru dnešní zahrady vily Löw-Beer nestál až do šedesátých let 19. století žádný objekt a neprocházela tudy také žádná komunikace. První stavbou na tomto pozemku byla až dům pro zahradníka vystavěný v roce 1860, v roce 1868 pak následoval skleník a zahradní domek, které se však do dnešních dnů nedochovaly. V roce 1903 byl podle plánu architekta Alexandra Neumanna vystavěn objekt, kde dnes sídlí Café Löw-Beer a Galerie Celnice, a to jako novostavba zahradního domku a stájí.

Rozsah
s. 9–18
Plán zahradního domku Vily Löw-Beer

Plán zahradního domku, stájí pro koně, 7. 7. 1903 (Archiv města Brna)