Smutný konec sbírky archeologa Františka Matějky

Příspěvek se zabývá dosud nezveřejněnými kapitolami ze života vynikajícího amatérského archeologa Františka Matějky, který ve třicátých letech působil na Ivančicku. Válečný invalida z první světové války věnoval většinu svého času archeologickým výzkumům. Podle I. L. Červinky se mu podařilo objevit více než 70 dosud neznámých lokalit a získat řadu cenných nálezů. Nepříznivá ekonomická situace v poválečném Československu a nepochopení veřejnosti měly za důsledek konflikt, jenž se stal osudným Matějkově sbírce a negativně poznamenal i samotného Matějku. Přes veškerou jeho snahu a opakované intervence zástupců řady odborných institucí (Moravské zemské muzeum, Státní archeologický ústav, Státní památkový úřad, Moravský archeologický klub) byla nakonec téměř celá sbírka zničena. Několik málo výjimečných předmětů se však zcela náhodně podařilo zachránit a dnes jsou uloženy ve sbírkách Muzea Brněnska a Moravského zemského muzea. Obtíže v komunikaci mezi amatérskými nadšenci a oficiálními institucemi, s nimiž archeologie té doby zápasila (a které tvořily pozadí nešťastných událostí), jsou dobře známy i současným archeologům.

Rozsah
s. 99 - 111
dražba archeologické sbírky Františka Matějky

Třetí vyhláška k dražbě sbírky Františka Matějky z roku 1951 (Muzeum v Ivančicích, foto: K. Sovová)