Dušan Uhlíř

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., historik, emeritní profesor Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě