"Družný byl věru život v naší škole..." Krajinářská škola Aloise Kalvody ve vzpomínkách jeho žáků

Rozsah
s. 112 - 122
Alois Kalvoda, krajinářská škola

Kalvoda a žáci jeho letní krajinářské školy, Běhařov, asi 1926 (sbírka Muzea ve Šlapanicích)