Sborník Muzea Brněnska 2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

dvacátý první ročník Sborníku Muzea Brněnska je první, který jsme pro Vás připravili jak v tištěné, tak elektronické podobě. Vytvoření e-verze je jedním z dalších mezníků v historii našeho muzejního sborníku. Věříme, že se nám prostřednictvím této nové platformy podaří rozšířit čtenářskou obec i odbornou diskusi. Začátek dalšího dvacetiletí existence byl zároveň příležitostí pro výraznější změnu vizuálního stylu sborníku.

Po delším čase jde o ročník, na němž se autorsky podíleli výhradně pracovníci Muzea Brněnska. Příspěvky významně čerpají ze spravovaných sbírkových fondů a zabývají se tématy úzce souvisejícími s odbornou a prezentační činností muzea. Studie věnované rodině Skácelů, otci Emilovi a synům Janovi, básníkovi, a Petrovi, malíři, přibližují tvůrčí i životní cesty těchto pozoruhodných osobností. Námět Mohyly míru, kulturní památky evropského významu, kterou muzeum spravuje, letos spojuje celkem tři příspěvky. Věnovány jsou osobnostem spjatým s tímto pietním místem slavkovského bojiště. Přečíst si můžete článek věnovaný iniciátorovi stavby památníku, páteru Aloisi Slovákovi, jeho architektovi Josefu Fantovi, i příspěvek, který na pozadí napoleonských válek poodhaluje příběh jednoho sbírkového předmětu. Dlouholetou práci archeologů v oblasti Šlapanic a Bedřichovic shrnuje text mapující osídlení lokality od paleolitu po novověk. Stať věnovaná šlapanickým spolkovým výletům, čerpající zejména z dobového tisku a lokálních pramenů, pak naznačuje rozmanitost spolkového života v malé obci na přelomu 19. a 20. století. Ke svým novějším dějinám obrací pozornost Vila Löw-Beer v Brně v textu o soše Cvičenka, která stojí od poloviny osmdesátých let 20. století v zahradě vily. Jak už se v posledních ročnících stalo tradicí, je ve sborníku věnován prostor také vzdělávání v muzeu, jehož význam pro muzejní praxi stále roste. Tentokrát je tématem využití dramatické výchovy v muzejní edukaci.

Nerecenzovaná část informuje mimo jiné o aktuálním směřování odborné práce ve Vile Löw-Beer, orálním výzkumu k období, kdy vila sloužila jako domov mládeže. Připomíná významná výročí poboček muzea v uplynulém roce a všímá si také jedné z možných podob komunitní spolupráce muzea. Recenze upozorňují na pozoruhodnou publikaci o bibliofiliích, vydanou Moravskou zemskou knihovnou v Brně, a na fenomén virtuálních výstav na příkladu Národního muzea.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ať už se k Vám letošní sborník dostává v tradiční tištěné podobě či na obrazovkách Vašich elektronických zařízení, věříme, že jeho četba pro Vás bude zajímavá a přínosná.

Redakce, 2020

Obálka SMB 2020