Alexander Neumann, architekt Fuhrmannovy vily, později Löw-Beerovy vily v Brně

Studie představuje život a dílo vídeňského architekta Alexandra Neumanna (1861–1947). Školení v intencích pozdního historismu u Karla Königa, Heinricha von Ferstela a v ateliéru Fellner & Helmer a zároveň moderní přístup k prostorovému a technickému řešení jeho staveb, mu přinesly úspěch u konzervativních objednavatelů. S jeho činžovními domy, vilami a bankami se můžeme setkat především ve Vídni, ale i jinde na území celého Rakousko-Uherska. S dlouholetým spolupracovníkem Ernstem Gotthilfem se stali vyhledávanými architekty bankovních budov (viz např. řada poboček Vídeňské bankovní jednoty). Kvůli svému židovskému původu byl Neumann v roce 1939 nucen odejít do emigrace na Nový Zéland, kde byla nedávno objevena jeho pozůstalost. Dosud neznámé fotografie z této pozůstalosti potvrzují jeho autorství Fuhrmannovy, později Löw-Beerovy vily v Brně (Drobného 22).

Rozsah
s. 9 - 20
Vila Löw-Beer, Alexander Neumann

Fuhrmannova, později Löw-Beerova vila v Brně (1903–1904), zahradní fasáda, před rokem 1907. (Pozůstalost Alexandra Neumanna, publikováno s laskavým svolením paní Marie Newman)