Objektové učení mezi muzeálií a dramatickou výchovou. Využití metod tvořivé dramatiky v muzeu (na příkladu Muzea Brněnska)

Článek z  oblasti muzejní didaktiky, zabývá se teoretickými základy i praktickými zkušenostmi se zapojováním metod dramatické výchovy. Upozorňuje na pozitiva i úskalí práce s tvořivou dramatikou v muzejním prostředí a nabízí také výběr metod dramatické výchovy, které lze využít pří práci s muzeálií v kterékoliv části edukačního programu. Základní východiska článku představují pojetí muzeálie vlastní brněnské muzeologické škole, dramatická výchova zaměřená na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí, tedy orientovaná spíše na proces než produkt, a objektové učení.

Rozsah
s. 74 - 83