Obraz rodiny Stiassni a jejích podnikatelských a stavebních aktivit v dobovém tisku

Rozsah
s. 171 - 181