Pravěké a středověké osídlení na katastrech obcí Šlapanice a Bedřichovice

Rozsah
s. 85 - 105