Domov mládeže jako místo pro výchovu nové socialistické generace? Střípek z dějin vily Löw-Beer v Brně

Studie se dotýká problematiky komunistického školství a přispívá k diskuzi o socialistické výchově mezi lety 1948-1989. Svými vytyčenými badatelskými otázkami usiluje o poodkrytí mechanismů a výchovy nové generace v uzavřeném prostředí domova mládeže. Text ve svých hypotézách vychází z legislativního ukotvení domovů mládeže a jejich zasazení do systému jednotného školství, jehož prostřednictvím bylo de facto definováno i hlavní poselství samotných domovů. Velice tíživě může působit fakt, že ono poselství bylo předem stanoveno ku prospěchu socialistické společnosti, a až druhotně byly vyvozovány výchovné úkoly pro domov mládeže. V předložené studii je sledováno, jakým způsobem se domovy mládeže zhostily své určené role, přičemž odpověď je hledána na příkladu konkrétního domova mládeže. Tím se stal domov mládeže, který byl umístěn v roce 1954 do budovy bývalé rodinné vily na ulici Drobného 22, dnešní Vily Löw-Beer v Brně.

Rozsah
s. 27–57
Domov mládeže ve Vile Löw-Beer

Ze zahrady domova mládeže. Skupinové fotografie dívek pózujících se zahradním náčiním, 1972 (ze sbírek Vily Löw-Beer)