Výhledy muzejní edukace v Muzeu Brněnska

Rozsah
s. 152 - 160
edukační program Muzeum Brněnska

Edukační program ke stálé expozici Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, Vila Löw-Beer v Brně 2016 (foto: Muzeum Brněnska)