Jaroslav Stanovský

Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský, literární historik a romanista, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně