Temný stín brněnského vězení. Obraz Špilberku ve francouzské literatuře 19. století

Článek pojednává o obrazu Špilberku ve francouzské literatuře 19. století a o jeho pověsti jakožto tvrdého vězení a symbolu habsburské moci. Nejprve je stručně představen historický kontext, tedy dějiny špilberské věznice a jejího využívání pro politické delikty. Dále si článek všímá dvou klíčových zdrojů, skrze které se se Špilberkem seznamovalo francouzské prostředí: pamětí bývalých vězňů Silvia Pellica (Mé žaláře) a Alexandra Andryaneho. Tato část se zabývá rovněž francouzskou recepcí těchto děl, zejména pak velmi úspěšných Mých žalářů. Závěrečná část reflektuje zmínky o Špilberku v soudobé francouzské literatuře. Špilberk se objevuje jak v dílech známých spisovatelů (Chateaubriand, Stendhal, Hugo) a historiků (Michelet), tak i v moralistní náboženské literatuře či v textech písní. Zároveň je ukázáno, jak se význam Špilberku měnil v symbolické místo ztělesňující pro francouzské autory minulost a despocii.

Rozsah
s. 22 - 40
Silvio Pellico: Mé žaláře

Vykoupení skrze víru (titulní list knihy Mes prisons: Mémoires de Silvio Pellico de Saluces, Paris 1844)