Věže nad Brnem: k historii radiotelevizního vysílače Brno-Hády a věžového vodojemu v Kohoutovicích

Příspěvek se zabývá historií a architekturou dvou technických věžových staveb z období 60.–70. let 20. století, které poznamenaly panorama města Brna. Radiotelevizní vysílač Brno-Hády vznikl v rámci druhé vlny šíření televizního signálu v Československu na trase Praha–Brno–Ostrava–Bratislava. Byl postaven podle typového projektu na retranslační věž vysokou 50 m zpracovaného ve Spojprojektu Praha. Dodnes se zachovalo šest podobných věží, nesoucích znaky tehdy módního tzv. bruselského slohu, inspirovaného českým pavilonem na výstavě Expo 1958 v Bruselu. Další z popisovaných staveb, věžový vodojem v Brně-Kohoutovicích, je příkladem architektury brutalismu, která vystavovala na odiv surovost použitých materiálů, zejména betonu. Dílo navržené architektem Tomášem Černouškem představuje ve své době výjimečnou realizaci inženýrské stavby, u níž je věnována pozornost architektonickým a konstrukčním detailům, je citlivě urbanisticky řešena a má také svůj symbolický význam.

Klíčová slova
Rozsah
s. 77 - 84
radiotelevizní vysílač Brno-Hády

Radiotelevizní vysílač Brno-Hády v roce 2017 (foto: P. Svoboda)