Teorie kognitivní zátěže (CLT) v kontextu muzejního výstavnictví a muzejně-výstavní didaktiky: teoretická studie

Článek se věnuje problematice teorie kognitivní zátěže (cognitive load theory, CLT), shrnuje její základní principy a efekty a uvádí je do kontextu možné aplikace v muzejním výstavnictví a muzejně výstavní didaktice. Text nahlíží na muzejní výstavu jako na proces učení, v němž stěžejní úlohu zaujímá komunikace prostřednictvím muzejně prezentačního jazyka. V této souvislosti studie vychází z poznatků vzniklých aplikací CLT pro potřeby pedagogiky a didaktiky a nabízí typizované příklady, v nichž se projevují efekty CLT v muzejním prostředí.

Rozsah
s. 97–113