Památkově hodnotné sportovní stavby v Brně

Sportovní stavby jsou předmětem památkové ochrany spíše ojediněle, a to navzdory faktu, že jejich budovy mnohdy patří k architektonicky nejpozoruhodnějším stavbám regionu. Příčinou jsou měnící se nároky na technické vybavení, kapacitu i pohodlí jak sportovců, tak diváků. Město Brno v tomto ohledu není výjimkou a i zde je z památkově chráněných sportovních staveb chráněna jen malá část. Na jejich hodnoty, stejně jako na hodnoty dosud nechráněných sportovišť, chceme poukázat v tomto příspěvku.

Klíčová slova
Rozsah
s. 55–82
Brněnská městská střelnice

Brněnská městská střelnice. (foto: NPÚ, J. Stará)