Vila Löw-Beer ve službách lidu! Proměna secesní vily v domov mládeže a péče o její kulturní hodnotu (1954–2021)

Studie se zabývá dosud nezmapovanou historií Vily Löw-Beer v Brně – obdobím, kdy ve vile fungoval domov mládeže (1954–2012). Podstatná část výzkumu byla vedena orální metodou, kdy se k účasti podařilo přesvědčit přes sto narátorů (jak bývalých studentek či studentů, tak několik bývalých zaměstnanců domova). Na základě obsahované analýzy získaných informací byly čtenáři nabídnuty odpovědi na následující otázky: Proč byla za nový domov mládeže vybrána stavba na ulici Drobného 22? Jak se z bývalé rodinné vily stal domov mládeže? A jestli při dílčích opravách bylo přihlédnuto k historické hodnotě budovy? Vzpomínky jedinců o samotném stavu budovy byly doplněny informacemi ze stavebně historického průzkumu, který byl ve vile proveden v roce 2011.

Rozsah
s. 77–96
Domov mládeže ve Vile Löw-Beer

Studentky z domova mládeže, počátek 50. let (soukromý archiv)