Seznámení s (ne)známou sochou Cvičenka ze zahrady Vily Löw-Beer v Brně

Článek představuje čtenáři sochu, která se nachází v zahradě Vily Löw-Beer v Brně, a připomíná tím i jejího autora Zdeňka Řehoříka, jehož jméno není u laické veřejnosti příliš známé. Čtenářům je nabídnut pohled na výtvarné umění a generaci 80. let, která vnesla do brněnské umělecké scény nový dynamický prvek. Nastupující generace, k níž je Z. Řehořík také řazen, se nebála vystoupit se svým svébytným pojetím společenské problematiky a své dílo prezentovat na více či méně oficiálních příležitostech. Umělecká úroveň Řehoříkových soch však na konci 90. let zaznamenala strmý pád, což bylo přičítáno autorově oblibě ztvárňovat ženské akty i množstvím přijatých zakázek pro vytvoření předem definovaného díla do veřejného prostoru. Závěrečná část článku je věnována seznámení s (ne)známou sochou Cvičenka, která patří k prvním instalacím Z. Řehoříka zhotoveným pro veřejný prostor. Článek je doplněn fotografiemi dokumentujícími Řehoříkovu uměleckou tvorbu.

Rozsah
s. 61 - 73
Zdeněk Řehořík, Cvičenka

Zdeněk Řehořík: Cvičenka, 1985/86 (foto: Muzeum Brněnska)